ChanaTupperware

ซื้อง่าย สะดวก รวดเร็ว คุ้มค่า รับประกันตลอดการใช้งาน โทรเล้ย ..........


นโยบายการคืนสินค้า


     • สินค้าทุกชิ้นสามารถเปลี่ยนได้ภายใน 14 วัน นับจากวันที่ออกใบเสร็จสินค้า
     • สินค้าเปลี่ยนใหม่ต้องมีมูลค่าเท่ากันหรือมากกว่าโดยจ่ายเงินเพิ่ม
     • หากเลือกสินค้าราคาต่ำกว่าเดิม จะไม่สามารถคืนเงินส่วนต่างให้ได้
     • ลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบค่าส่งสินค้าคืนบริษัทเพื่อเปลี่ยนและค่าจัดส่งให้ใหม่
     • บริษัทไม่มีนโยบายคืนเงินค่าสินค้า
หมายเหตุ: เอสเคฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับเปลี่ยนสินค้าอันมีเหตุจากสินค้าที่สั่งซื้อไม่เข้ากับรสนิยมส่วนตัวของลูกค้า
 

ลูกค้าสามารถจัดส่งคืนสินค้าได้โดยไปที่ทำการไปรษณีย์สาขาใกล้บ้าน แนบหลักฐานการสั่งซื้อ ได้แก่
     (1) ใบเสร็จ (ต้นฉบับเท่านั้น)
     (2) สำเนาเอกสารการชำระเงินจากธนาคารหรือบัตรเครดิต (ในกรณีที่ต้องชำระเงินเพิ่ม
     (3) สินค้าในสภาพสมบูรณ์ (ไม่ควรแกะถุงพลาสติกและต้องไม่มีรอยขีดข่วนหรืออยู่ในสภาพสมบูรณ์)ส่งมายังที่อยู่ด้านล่าง โดยลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบค่าจัดส่งคืนสินค้าตลอดจนค่าจัดส่งใหม่
แผนกลูกค้าสัมพันธ์
     บริษัท เอสเค อินเตอร์กรุ๊ป 2005 จำกัด
     47/19 ถนนงามวงศ์วาน (ฝั่งตรงข้าม ม.เกษตรฯ)
     แขวงลาดยาว เขตจตุจักร์ กทม. 10900

     โทร. 02-941-3333 , 086-305-7537-8
     หากทำการคืนสินค้าด้วยตัวเองต้องแนบหลักฐานการซื้อตามรายละเอียดข้างต้น พร้อมสินค้าที่อยู่ในสภาพสมบูรณ์ได้ที่แผนกลูกค้าสัมพันธ์ ตามที่อยู่ข้างต้น
หมายเหตุ:
     • การคืนสินค้าทางไปรษณีย์: แนบใบเสร็จการชำระเงินพร้อมสินค้าในสภาพสมบูรณ์ (ไม่ควรแกะถุงพลาสติกและต้องไม่มีรอยขีดข่วนหรืออยู่ในสภาพสมบูรณ์) จัดส่งคืนทางไปรษณีย์ โดยสินค้าจะได้รับการตรวจสอบสภาพจากเจ้าหน้าที่ จากนั้นเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับไปยังลูกค้าภายใน 5 วันทำการ เพื่อยืนยันสภาพการสินค้า พร้อมทั้งแจ้งสินค้าที่ต้องการเปลี่ยน
     • การส่งสินค้าคืนทางไปรษณีย์อาจใช้เวลา 7-10 วันทำการ และอีก 7 วันทำการเพื่อจัดส่งสินค้าให้ใหม่หรือจนกว่าขั้นตอนการเปลี่ยนสินค้าจะเสร็จ สิ้น
     • ในกรณีที่มีการขนส่งสินค้าไปถึงลูกค้าแล้วแต่มีเหตุสุดวิสัยที่ลูกค้าไม่ อยู่รับสินค้าภายในระยะเวลากำหนด กรุณาแจ้งมายังฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์เพื่อเก็บสินค้าและรอให้ท่านมารับภายหลัง  มิฉะนั้นหากสินค้าถูกส่งกลับมาที่บริษัท ลูกค้าต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการขนส่งทั้งหมด
นโยบายจัดส่งอะไหล่ในเงื่อนไขรับประกัน
     ลูกค้ารับผิดชอบค่าส่งคืนมายังบริษัท ค่าจัดส่งกลับให้ลูกค้า ส่วนตัวชิ้นอะไหล่หากอยู่ในเงื่อนไข บริษัทยินดีเปลี่ยนให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ดูรายละเอียดที่ นโยบายรับประกันสินค้า